Cora pren

19 maj 2015

Scenkonst

Egensinnig Godot som evighetsloop

Av Bo-Ingvar Kollberg

Moment:teaters uppsättning av Becketts I väntan på Godot är utformad som en loop inställd på evigheten. Den har många höjdpunkter och bråddjup, allt i enlighet med Pontus Stenshälls egensinniga tolkning av pjästexten. Om Samuel Beckett själv varit lika nöjd som recensenten kan dock diskuteras, skriver Bo-Ingvar Kollberg. Läs mer