Cora pren

03 jan 2020

konst

sHEROes

Av Yvonne Ihmels

Kvinnor startar inga krig. Det är åtminstone mycket ovanligt, konstaterar fotografen Dina Oganova och författaren Salome Benidze i sin bok sHEROes med vittnesmål från kvinnor som på olika sätt drabbats av kriget mellan Ryssland och Georgien alltsedan 2008. Läs mer