Cora pren

27 maj 2015

konst

Samtal pågår

Av Cristina Karlstam

Vad vore egentligen mer naturligt än att två bildkonstnärer kommunicerar inbördes med bild, inte i första hand med ord? Är konstnärerna därtill systrar, bosatta ganska långt ifrån varandra och alltså utan daglig fysisk kontakt ter sig idén än mer given. Läs mer