Satellitsystem och folklore

Datum:

|

I Taisia Korotkovas tuschteckning Den mörka skogen, skapar sagans mytiska värld med djupa hemlighetsfulla skogar bakgrunden till de hemliga experimentstäder som fanns i Sovjet. Städer, isolerade från omvärlden i övrigt och där det utfördes experiment med atomvapen och som idag står övergivna och radioaktivt kontaminerade.

När Taisia Karatkova visar sina monumentala tuschteckningar för allra första gången är det på konstnärsdrivna Köttinspektionen i Uppsala.

New Habitat, tuschpenna på vaxduk. Taisia Korotkova

Experimentstäderna var slutna territorier, förbjudna att tillträda men på nätet finns diskussionssajter där människor som levt och arbetat i dessa städer berättar om hur de såg ut och hur det kunde vara att leva där. Hur arkitekturen påminde om klassiska byggnadsverk exempelvis och i Korotkovas verk Den mörka skogen befinner sig egyptiska pyramider och amfiteatrar står sida vid sida med så kallade soundmirrors – ett akustiskt varningssystem från Storbritannien, nukleära missiler och gamla folksagor.

De flera meter breda och höga teckningarna är skapade på den mjuka baksidan av vaxdukar. Hopsydda med grov tråd som inger känslan av en världsbild som på nytt måste sammanfogas, medan det lätt kitschiga blommönstret på baksidan lyser igenom och adderar ytterligare en dimension till verket. Det finns två sidor av denna värld. Männen drar ut i krig medan kvinnorna stannar hemma, men kvinnorna är också förmedlare av berättelser, menar Korotkova. I det gamla bondesamhället var det kvinnorna som var förmedlare av berättelser, sagor som spädde på mystiken kring hjältedåd och vunna strider.

Mörka skogen, Tuschpenna på vaxduk. Taisia Korotkova.

Utställningen New Habitat omfattar även den så kallade Reproduktionssserien. En serie målningar i äggoljetempera, som även den berör modern teknik, här inom medicinen.

Cora utkommer som papperstidning med 4 nr per år. Stöd konst och kultur, prenumerera på Cora!

Korotkovas målningar liknar den mänskliga reproduktionen i händerna på vetenskapliga landvinningar vid industriell barnalstring.  Målningar som vi tidigare visat i den tryckta upplagan av Cora och även här finns associationerna till en teknik som utelämnar det mänskliga.

Reproduktionsbilder, äggoljetempera, Taisia Korotkova

Den mjuka ytan på vaxdukarnas baksida skapar en lätt tredimensionell känsla i Korotkovas tuschteckningar och förstärker det folkloristiska i ”skogen”. Vid sidan om det mytologiska ryms antaganden om miljöförstöring eller Sovjets grusade förhoppningar om världsherravälde genom rymdprogram som Sputnik, kalla krigets dagar, hyperteknologi, Tjernobyltursim och filmregissören Tarkovskijs mästerverk Solaris, som kunde varit inspelad just på en av dessa isolerade och förbjudna territorier.

Eller som Taisia Karatkova själv uttrycker saken: Vi blev lovade allt inför tjugonde århundradet. Men idag har vi återvänt till samma primitiva samhälle som innan. Vi har militärer, religiösa fanatiker, krig, miljöförstörelse och jordens resurser befinner sig på upphällningen. Tekniken står på topp men livet befinner sig på botten. Med andra ord som cyberpunk.

Låt inte konsten befinna sig på botten! Cora utkommer med 4 nr och kostar 259 kr för ett år.

Prenumerera nu!

 

New Habitat 1- 16 dec

Taisia Korotkova

Köttinspektionen, Uppsala