Samtal pågår

Datum:

|

Köttinspektionen, Strandbodgatan 3, Uppsala

Tråden

 

En utställning av Agneta Forslund och Mona-Lisa Eriksson.

Tom 7/6

Cristina Karlstam har avlyssnat ett visuellt samtal mellan
två konstnärer i Uppsala.

Det gjorde den också för de båda systrarna som nu intagit
Köttinspektionen i centrala Uppsala där de visar sitt gemensamma projekt Tråden.

De båda konstnärerna, Agneta Forslund och Mona-Lisa Eriksson,
har västerbottniska rötter men är bosatta och verksamma i Uppsala respektive på
Gotland. Agneta Forslund är också en av medlemmarna i den uppsaliensiska
konstnärsgruppen HAKA som är en av tre intressenter i Köttinspektionen där
konstnärerna delar utställningslokaler med Teater C och danskompaniet Autopilot.

Akryl glasSchakt. Akryl på glas av Mona-Lisa Eriksson

Köttinspektionen används sedan ett par år tillbaka som en
fri kulturscen, sorterande under kommunens kulturverksamhet.

Tråden börjar med en till sin kontur amorf målning på glas
av Mona- Lisa Eriksson. Den amorfa formen ger möjlighet till vida tolkningar
fortsättningsvis. Målningen med titeln
Schakt
öppnar utställningen och förenar ett landskapsutsnitt med en
abstrakt rumslighet.

Denna dubbelhet ska sedan visa sig komma igen och
utvecklas allt eftersom man följer den osynliga tråd som leder betraktaren och
binder samman de 16 verken till en rörlig, flerskiktad enhet.

Svaret på Mona-Lisa
Erikssons Schakt kommer med Agneta Forslunds objekt Scen, en liten modell av det slag som scenografer brukar bygga
inför sina uppdrag. Ett scenrum öppnar sig för betraktaren och det yttre
landskap som ingår i Schakt blir här företrätt av ett par små träd.  Scen tillför direkt ytterligare en aspekt till
de båda konstnärernas visuella samtal och får genast svaret Slutscen, ett objekt av Eriksson.

Så fortsätter den
visuella dialogen med scenrum och rumsligheter, några i form av abstrakta
konstruktionsritningar på papper, andra i videoform. Forslunds stora målning Reflektion innebär ännu ett steg i
samtalet som vindlar vidare mellan lätt föreställande motiv och närmast
abstrakta formövningar. Varje ”replik” i detta gestaltade, visuella samtal
tillför nya aspekter på temat, och utställningen Tråden väcker hela tiden
betraktarens egna associationer genom sin lågmälda ton där inget påstås
definitivt men där varje svar öppnar nya tankebanor.

inne-ute

 

 

 

 

 

 

 

Inne-Ute. Objekt av Agneta Forslund

Uppenbarligen står de båda systrarna/konstnärerna varandra rätt
nära i estetiskt avseende och man anar en valfrändskap i synen på
konstnärskapet. Deras gemensamma projekt är stimulerande att ta del av och
väcker lusten att se mer av båda konstnärernas verk, gärna också ett fortsatt samarbete.

Köttinspektionen har under sin relativt korta livstid som fri
konsthall redan visat ett antal ytterst sevärda utställningar. Systrarna Forslunds-Erikssons
Tråden är definitivt en sådan.

Cristina Karlstam