Cora pren

Du kan även prenumerera via Tidningskungen.se

Cora utkommer med fyra nummer per år och kostar 299 kr.
Tecknar du en prenumeration för två år är priset 499 kr.
Du kan även prenumerera utanför Sverige inom Norden för 600 kr/år

Vill du prenumerera på Cora eller kanske ge bort en prenumeration?

Faktura adress
Leverans adress