Om Cora

Cora, kvinnor, konst och kultur – en oberoende kulturtidskrift!

Kulturtidskriften Cora har funnits sedan 2004 och utkommer med 4 nr per år.