Med orden som redskap

Författare:

|

Datum:

|

Statusmässigt befinner de sig lite vid sidan av allfarvägen, de konstnärsdrivna gallerierna runt om i landet. I fråga om nytänkande, radikalitet och djärvhet har de snarare en topplacering. Det som de etablerade museerna, konsthallarna och gallerierna riskerar att missa tar ofta form och gestalt hos dessa fringe-institutioner. En gång om året brukar de påminna särskilt om sin existens och kvalitet i form av konstmässan Supermarketartfair i Stockholm. Medan storebror Market brukar erbjuda välordnade galleriutställningar frestar de lite mindre välputsade utställarna i Supermarket ofta med de största överraskningarna.

Sedan ett par år tillbaka har Uppsala en sådan uppstickare som med kraft hävdar sin plats som en intressant arena för konst i det i övrigt gallerifattiga Uppsala. Inhyst i den före detta Köttinspektionens lokaler centralt i staden har man behållit det gamla namnet när man numera visar teater, dans och konst.

Just nu är det konstnärerna Helena Laukkanen, en av medlemmarna i HAKA-gruppen, som huserar i lokalen och hon gör det i ett långsiktigt samarbete med konstnärskollegan Gerd Aurell från Umeå. Det var där de båda möttes och lärde känna varandra, 1-årseleven Helena och 5-årsstudenten Gerd, och trots det långa fysiska avståndet har de fortsatta sitt samarbete, nu gestaltat i Köttinspektionens utställning Try to Fold Space into a Corner.

brevrummet_try-to-fold-space-into-corner-aurell-och-laukkanen_kottinspektionen
Brevrummet. Gerd Aurell och Helena Laukkanen

Det är inte första gången konstnärer knutna till Köttinspektionen genomfört gemensamma projekt. Senast var det HAKA-medlemmen Agneta Forslund som i dialog med sin syster konstnären Mona-Lisa Eriksson visade sitt projekt Tråden i lokalerna.

Hörnet är den gemensamma mötesplatsen där Laukkanen-Aurells tredimensionella gestaltning nu intagit rummet med ett gemensamt strukturerat objekt i hudrosa papper, försett med fragmentariska teckningar och målningar. Associationerna går till hud och kropp, till barock och rokoko, till sängkammare och gömsle. Men startpunkten är en handfull böcker, placerade på en fysiskt närvarande sekretär, den gamla möbeln som i generationer tjänat som skrivplats för brevväxling (med svåråtkomliga fack för hemligheter). En sådan är det också som konceptuellt utgör basen för det som sedan tar gestalt i Köttinspektionens båda utställningssalar.

I klassiska svarta vaxduksböcker har korrespondensen mellan de båda konstnärerna pågått i hela 6 år, och det är via det som brukar kallas snigelpost de meddelat sig med varandra genom att sända böckerna mellan sig. Alltså inga snabba, ofta ogenomtänkta mail den här gången, utan handskrivna boksidor innanför svarta pärmar, ett lika ovanligt som tilltalande exempel på långsamhet och eftertanke som värdegrund för det estetiska gemensamma resultatet. Besökare som vill fördjupa sig i de båda konstnärernas brevväxling och deras tankar framför allt kring det konstnärliga skapandet har dessa böcker at tillgå plus några centrala boksidor, uppförstorade på väggen. Av skribenterna själva censurerade privata delar har markerats tydligt; här bevaras deras känsligaste hemligheter. Men det jag som besökare i utställningen får ta del av är presenterat med desto större generositet.

Det är orden – de representerade författarnas och de egna – som är inspirationskällan för dessa båda konceptuellt arbetande konstnärer, och orden utgör också den tråd som slutgiltigt leder fram till en tredimensionell gestaltning i det ”rum i rummet”, den ”space”, som skapas med installationen. Tråden från Kirkegaard och Mishima, två av de apostroferade författarna, leder till den fysiska gestaltning som bevarar de hemligheter som konsten förmår hysa. Bakom den vikta väggen skapar konstnärerna det hemliga rum som har sin motsvarighet i sekretärens hemliga fack. Orden blir fysisk närvaro och rumslighet.

Med den här utställningen har Köttinspektionen än en gång bekräftat sin plats som en viktig institution, inte bara i Uppsala utan nationellt. Och de båda konstnärerna kan lägga en riktigt bra utställning till sina personliga cv:n.

Cristina Karlstam

Köttinspektionen, Uppsala

Try to Fold Space into a Corner.

Helena Laukkanen och Gerd Aurell

Tom 24/9

 

Bilden överst: Try to Fold Space into a Corner