Med leran som redskap

Författare:

|

Datum:

|

Konstnärsdrivna konstkollektivet Köttinspektionen i Uppsala inleder höstterminen 2017 med en storsatsning på materialet lera som gemensam nämnare för två vitt skilda konstnärskap, skulptören Anna Tedestam och performanceaktören Charlotte Nordin. Leran är ett av konstens traditionella och basala material, oftast kanske använt i formgivning- och konsthantverksammanhang, men numera etablerat och accepterat också i ett vidare konstfält. Inhemska konstnärer som Klara Kristalova och Marianne Hall liksom internationella storheter som Antony Gormley och Gabriel Orozco har definitivt gjort materialet och dess handgripliga tillhänglighet till ett fullt värdigt konstmaterial.

Utställningen har titeln Ytan under.

Anna Tedestam arbetar med bitvis amorfa men oftast lätt föreställande skulpturer, brända i glasyrer som spelar en minst lika viktig roll som själva formen i gestaltandet av de associationer oh minnen som konstnären gräver fram ur sitt undermedvetna och ger form och gestalt med en god portion humor som extra krydda.

Kam i hus. Anna Tedestam

Att söka något obekant och finns något annat tycks vara en del av Tedestams agenda, och resultatet är ofta både överraskande och häpnadsväckande. Placeringen av verken på specialbyggda hyllor förstärker intrycket av förråd. Arrangemangen stämmer väl med det faktum att konstnären utforskar sina undermedvetna gömmor och minnen i sökande efter motiv. I verket Grav och mossmark firar hennes eminenta kunskaper om texturer och glasyrer triumfer, och i Tändstickor i förflyttning tar hon steget vidare ut i ett skulpturalt skapande som antyder vidare ambitioner om att ta rumsligheterna i besittning i fri skulptur.

I Anna Tedestams händer är leran ett användbart verktyg som låter sig formas efter konstnärens vilja och avsikter. Hennes medutställare Charlotte Nordin återvänder i stället till materialets själv existens och egenskaper när hon låter tre ton lera (!) fylla Köttinspektionens andra rum. I ett amorft lerlandskap tronar en likaledes ytmässigt obearbetad totempåle. Kring vilken konstnären själv agerar i en slags rituell dans som ackompanjeras av hennes vädjande, klagande ordlösa sång. Iklädd tunna vita slöjor som blir lätt solkade av den efemära leran svävar hennes personlighet över det elementära landskapet. Ett barn bärs till sist i konstnärens armar som en gestaltning av de kreativa krafter som ligger förborgade i det ännu inte utvecklade landskapet av lera.

Charlotte och Vera Nordin.

 

Inga objekt eller föremål ingår detta organiska tänkande som Nordin omfattar. Människans aktiviteter underordnas naturens i hennes sätt att se på konsten, medan Tedestam använder materialet i sitt medvetna skapande. Det betyder två vitt skilda sätt att definiera sitt konstnärskap, Tedestams och Nordins, och en spännande utställning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köttinspektionen i Uppsala

Ytan under

Anna Tedestam och Charlotte Nordin

Tom 10/9 2017

Nästa performanceföreställning med Charlotte Nordin på Köttinspektionen kommer att äga rum på Kulturnatten i Uppsala den 9 sep kl. 15.00.

Mer om utställningen och de båda konstnärerna i nästa nummer av Kulturtidskriften Cora.

Cristina Karlstam

 

Bilden överst: Tändstickor i förflyttning av Anna Tedestam