Måleri på självklar plats

Datum:

|

Konst

Galleri Gunnar Olsson, Stockholm

In situ

Målningar av Elisabet Oscarsson

Tom 2/4

Sex målningar, flera av dem i blygsamt format. Ett gallerirum som vibrerar av färgpoesi.

När konstnären Elisabet Oscarsson visar sitt måleri bekräftas talesättet Less is more med besked. En liten utställning med en stor kraft Hos Stockholmgalleriet Gunnar Olsson, närmsta granne med Konstakademien/Nationalmuseum där man just nu visar utställningen Konstnären har Oscarsson valt ett sobert urval målningar som nästan känns som en ikon för Nationalmuseums försök att ringa in vad som utmärker begreppet Konstnären.

Konstnären Oscarsson bjuder in sin publik till stillsamma men långt ifrån händelselösa vandringar i de färglandskap hon skapar. Få konstnärer visar en sådan tillit till färgen som hon. Här behövs inga narrativ; i Oscarssons färgvärld erbjuds betraktaren en alldeles ostörd plats; utställningen har det kongeniala titeln in situ (på plats) och avkräver och erbjuder publiken en närvaro av ett slag som är allt svårare att finna i vår splittrade tid.

Är det poesi? Ja, ett slags inåtvänd färgpoesi mellan mig som betraktare och målningen. Och de små formaten visar sig vara nog så monumentala som de större dukar som också ingår i utställningen. Det handlar om en innerlig närvaro, här och nu.

Försök inte leta referenser eller motiv; Elisabet Oscarssons måleri är sig självt nog. När konstnären kallar sina målningar in situ är det inte i första hand det aktuella galleriet som avses utan måleriet självt. Den plats som ringas in av hennes måleri är den absoluta platsen som inte låter sig störas av yttre faktorer. In situ caput mortuum, den lilla målningen med det stora innehållet, lever sitt platsspecifika liv i den röd-lila färgen. På liknande sätt definierar de övriga verken sin självklara plats utifrån den dominerande färgen.

Mästerverket den här gångne, målningen In situ rouge-verde får mig att tänka på ingen mindre än konstnären Cy Twombly. Liksom han använder sig Elisabet Oscarsson mer av antydningar än av påståenden och lämnar därmed plats åt betraktarens egna associationer. Genom lätt antydda språkliga blyertsfragment i målningarna förstärks den medvetna vaghet som är poesins egenart. Denna tilltro till såväl färgen som linjen ger Elisabet Oscarssons måleri en lödighet utöver det vanliga. Hos galleriet är hon en återkommande gäst och har genom åren befäst sin ställning som en av den samtida svenska konstens främsta företrädare. Det är en glädje att konstatera att hennes måleri inte bara behållit sin attraktionskraft utan också fortsätter att förfinas och sublimeras alltmer för varje gång hon förgyller galleriet med sin närvaro.

Cristina Karlstam

 

In situ-caput mortuum. Målning av Elisabet Oscarsson 2015.