Konst för varje dag

Datum:

|

Nu har SAK, Sveriges Allmänna Konstförening,  givit ut årsboken för 2018 och använt sig av samma koncept som i fjolårets: att låta utvalda skribenter skriva texter om de konstverk som alla är priser i föreningens lotteri bland sina medlemmar. Årets bok har titeln Till konsten En av alla dagaroch innehåller 20 konstverk av 22 konstnärer som precis som förra året presenteras av olika betraktare, de flesta konstskribenter. Bland konstnärerna är kvinnorna sympatiskt nog i majoritet.

Ella Tillema

Utöver alla dessa verk innehåller årsboken även bilder av inte mindre än 100 målningar, blommor som får gestalta de villkor som allt levande är underkastat: konstnären har iakttagit de många växternas fortgående blomning, vissnande och död. Ett vanitasmotiv av lite ovanligt slag, signerat konstnären Ella Tillema som fått SAK:s  särskilda uppdrag för årsboken. Det är också titeln på hennes verk som gett boken dess titel : En av alla dagar.

Tillemas koncept är inte nytt men hennes motivval, blommor, känns speciellt. Annars tänker jag i sammanhanget  på Carin Ellbergs många självporträtt,  i dag runt 650 stycken. Eller On Kawaras fantastiska serie av datummålningar. Nog kan man spåra ett visst släktskap med dessa verk i Tillemas blomsvit.

Årsboken inleder serien med utvalda konstnärer med konstnärsduon Nathalie Djurbergs och Hans Bergs verk Dyrkan. Aktuellare kunde SAK knappast vara; Djurberg/Berg avslutade nyss sin stora sommarutställning på Moderna Museet i Stockholm. Skulpturen/installationen Dyrkan är en pyramidformad skapelse där konstnärerna brukat en rad olika material som däck, badringar, tyg, tråd och silikon.

Nathalie Djurberg och Hans Berg “Dyrkan (Korv med däck och badringar)”, 2016 Courtesy: konstnärerna; Gió Marconi, Milano Foto: Filippo Armellin”

Den som fått uppdraget att skriva om Djurberg och Berg är John Peter Nilsson, som karaktäriserar konstnärernas estetik med ord som barnförbjuden och hypnotisk. ”Deras svarta humor uttrycker både hopp och förtvivlan” skriver Nilsson.

Från Djurberg och Berg, båda födda 1978, är steget onekligen rätt långt till konstnären Ulla Wiggen, född i Stockholm 1942 där hon fortfarande är bosatt och verksam. Hos SAK har man gjort ett gott val när man vänt sig till konstkritikern Joanna Persman som introducerar välkända och väletablerade Wiggen för dagens läsare. Ulla Wiggens blick har alltid varit riktad mot ”livets djupaste mysterier”, skriver Persman. Konstverket i SAK:s lotteri bland medlemmarna är Wiggens akrylmålning Irisfrån 2017. I årsboken visas också några äldre verk av Ulla Wiggen, bland annat hennes kända målning Horisontfrån 1969, ett porträtt av konstkritikern Peter Cornell.

Charlotte Walentin, född i Uppsala 1965 och utbildad i Malmö, är en av allt fler unga konstnärer i dag som överskrider de fastlåsta genregränserna i sitt skapande. Walentin arbetar med textil som sitt material och i vinstlistan finns hennes verk Weltschmerzsom skribenten och konstnären Bella Rune kallar ”en flört med romantiken” i sin uppskattande essä.  Walentins konst verkar genom att ”skrapa bort den vanemässiga verklighetshinnan” skriver Bella Rune i sin kongeniala text .

Ella Tillema

Flera av bokens många konstnärer och skribenter vore värda ett omnämnande. Bland dem Jan Harry Persson, född 1924  och still going strong. Om konstnären kommer att gestalta så kallade svarta hål vet ingen, men skribenten, konstnären Carl Magnus, håller det inte för otroligt. Och varför inte; konsten när den är som bäst känner inga begränsningar vare sig när det gäller ålder, ämne  eller motiv.

Med En av alla dagar har Jennie Fahlström och hennes medarbetare i SAK skrivit ett stycke svensk konsthistoria anno 2018. Ett slags alternativ  ”modernautställning” i bokform.

 

 

Till konsten

En av alla dagar

SAK:s årsbok 2018