Inför stumma blickar

Författare:

|

Datum:

|

Den iransk-svenska konstnären Mandana Moghaddam är första utställare våren 2017 i Konstnärshuset i Stockholm som under Celia Prados ledning håller nivån högt bland utställningar i huvudstaden. Med Maghaddams videoinstallation The Silence fortsätter Prado den lovande tradition av aktuell videokonst som i höstas innebar att danska Eva Koch visade en övertygande utställning i flera av husets utställningsrum, inklusive den magnifika trapphallen.

Mandana Moghaddams verk är koncentrerat till husets stora galleri där hennes platsspecifika dubbla videoinstallation får önskvärt utrymme. Själva avståndet mellan de båda bildskärmarna ger fysisk-rumslig dignitet åt själva berättelsen som inte minst handlar om avstånd.

Moghaddam har en omfattande cv med utställningar på flera håll i världen, bland annat vid Venedigbiennalen. I Sverige har hennes verk tidigare visats i Göteborg, och det är också där som hennes videoverk The Silence kommer att få sin världspremiär som filmversion vid filmfestivalen senare i år. För konstpubliken i Mellansverige är det alltså redan nu dags att ta del av den som loop visade versionen på Konstnärshuset.

mandana4-1
Ur videoverket Silence, Mandana Moghaddam.

Mandana Moghaddam kom som ung flykting från Iran till Sverige och Västerbotten. I Umeå finns hennes offentliga verk Vinden bär oss med sig där ett rum skapats utomhus på campus vid universitetet med betongmöbler och ljudinstallation där röster kommunicerar med varandra. Flera offentliga verk finns i hennes meritlista.

Just frågan om kommunikation människor emellan gestaltas i den nu aktuella videoinstallationen där alienation, utanförskap och sökande är väsentliga beståndsdelar. Miljön i verket är en simbassäng med en tyst iakttagande publik på den ena sidan och en ensam kvinna i vattnet som gång på gång prövar att få kontakt. Med huvudet ovan vattenytan möts hon hela tiden av stumma ansikten och döda blickar. Hennes desperata kontaktförsök gestaltas expressivt när hon gång försvinner ner i vattnet för att åter och åter dyka upp och pröva möjligheten till kontakt. Verkat utmynnar i ett stumt intet, en tystnad som är poetiskt iscensatt men med en skarp politisk udd. Vill man läsa verket som en beskrivning av utanförskap och alienation är det inte osökt att ge det dagsaktualitet i samtidens flyktingverklighet.

The Silence är ett ganska enkelt verk men med en verkningsfull metaforik och ett samtidigt utpräglat poetiskt språk. En liten utställning; gärna hade man sett fler prov på konstnärens arbetssätt.

Cristina Karlstam

 

Konst

Konstnärshuset, Stockholm

The Silence

Videoinstallation av Mandana Moghaddam

Tom 26/2