Galleristart med fyra höjdpunkter

Datum:

|

Cristina Karlstam har besökt nyöppnade Galleri Fagerstedt och funnit en utsökt liten utställning.

image

Fotografi av Hyun-Jin Kwak från The Island Case Study of a Collector´s Mind.

Observations 

Galleri Fagerstedt, Hälsingegatan 18, Stockholm

Verk av Jårg Geismar, Per Kesselmar, Hyun-Jin Kwak och Maija Savolainen (tom 8/11

Med en ovanligt mångsidig och attraktiv kvartett av konstnärer inleder det nya galleriet Fagerstedt sin verksamhet. Därmed har man också från början lagt den kvalitetsmässiga ribban på en nivå värdig galleriets föreståndare, curatorn, konsulten, skribenten och museichefen Elisabeth Fagerstedt. Under senare år har Fagerstedt lett Uppsala konstmuseums verksamhet och gjort museet till en uppmärksammad och högtstående konstinstitution, de svårarbetade lokalerna i Uppsala slott till trots. Vid flera tillfällen har museet under hennes ledning svarat för några av de bästa och mest angelägna utställningarna i konstsverige.

Nu har hon lämnat institutionslivet och öppnat eget, och hon gör det med en kvartett konstnärer som hon tagit med sig till sitt nya stall från tiden i Uppsala.

image

Elisabeth Fagerstedt vid öppningsutställningen Observations i Galleri Fagerstedt.  Foto: Yvonne Ihmels.

Det var bland annat i den stora utställningen The Collector på Uppsala konstmuseum härom året som gotlänningen Jårg Geismar, bosatt och verksam i Düsseldorf, övertygade med sitt verk The secret Room, en rumsinstallation uppbyggd av till museet inlämnade nycklar som konstnären placerat ut på golvet i en av utställningssalarna. Det var nycklar som förlorat sina adresser; det som en gång var bekanta redskap för att öppna stängda rum blev i Geismars version anonyma souvenirer från en gårdag som för alltid gått förlorad.

 Secret Room var definitivt att av den minnesvärda utställningens främsta verk. Nu återser jag Jårg Geismar, den här gången med andra ”minnesanteckningar” i annan fysisk gestaltning: som väggskulptur, bestående av emballage eller av sidor från hans stora samling av tidningar och pappersark som fått bilda underlag för hans högst personliga verk.

Den som minns konstnärens stora utställning på Liljevalchs konsthall för 11 år sedan erinrar sig ett fascinerande konstnärskap som den här lilla galleriutställningen nu ger ytterligare ett smakprov på.

Med på samma utställning på Uppsala konstmuseum där Geismar visade sin nyckelinstallation var också den Koreabördiga svenska konstnären Hyun-Jin Kwak, som för övrigt också haft en stor egen utställning i Uppsala. Nu är hon med hos Galleri Fagerstedt med en bild ur sitt stora projekt Study of a Collectors Mind, som också genererat en praktfull konstbok.

I sina bilder dokumenterar Hyun-Jin Kwak en gammal originell mans samlande i ett märkligt hus i Reggio-Emilia i Italien. Konstnären har fotograferat de lätt bisarra miljöer hon hittade där av en tillfällighet. Bilderna har också väckt uppmärksamhet när de visats på plats i Italien. I Fagerstedts lilla galleri (som bara omfattar två utställningsrum) ryms bara ett fotografi, men det har en desto starkare utstrålning som fångar själva essensen i hela projektet. Det handlar om ett samlande som för länge sedan överskridit det rimligas gräns, vilket Kwaks bilder visar med emfas. Samtidigt finns det i bilderna av detta förfallna palats en undergångens och förgänglighetens paradoxala skönhet.

Raka motsatsen i fråga om estetik svarar den tredje konstnären i öppningsutställningen för. Det är minimalisten Per Kesselmar, vars utsökta, sparsmakade objekt äger en konceptuell räckvidd som når långt utöver verkens fysiska revir. Hans nu exponerade verk talar med lågmäldhet och återhållsamhet på ett sätt som tvingar betraktaren att skärpa uppmärksamheten. I larmet av dagens alltmer utagerande samhälle är konst av Kesselmars slag märkliga upplevelser för den som stannar upp för att se vad som visas bortom det synliga. Några enkla väggobjekt av det slag som Kesselmar brukar ställa ut och som tar in det synliga såväl som det osynliga rummet har den här gången fått sällskap av en målning som i sin diffusa tydlighet fulländar hans egna lilla utställning i utställningen.

image

River, fotografi ur Maija Savolainens serie 12h 24 min 7s.

Galleriets fjärde konstnär i denna imponerande öppningsutställning är den finländska fotokonstnären Maija Savolainen som medverkar med tre monumentala fotografier som vid en första anblick tycks vara minimalistiska målningar. Men som visar sig vara resultatet av ett ”misslyckat” fotoprojekt där tekniken svek konstnären.

Jag erinrar mig en av de riktigt bra utställningar jag sett på senare år, en tematisk samlingsutställning med titeln Besser scheitern (misslyckas bättre) i Kunsthalle Hamburg. Det var en utställning med fiktiva eller autentiska ”misslyckanden” som visade sig bli konstruktiva underlag för konstverk. Utställningen tog avstamp i den unge Samuel Becketts besök i Hamburg på 1930-talet och några rader om det konstnärliga misslyckandet som grund för kreativitet som Beckett formulerade. Bland de 16 medverkande konstnärerna fanns namnkunniga sådana som Bas Jan Ader, Marina Abramovic och Annika Kahrs.

Det slår mig inför Maija Savolainens starka och mångbottnade fotografier från en 10-dagarsresa att hennes verk skulle ha platsat i den här Hamburgutställningen, som vände upp och på de flesta begrepp som autenticitet och originalitet, oftast på ett både roande och samtidigt allvarligt sätt.

I det nya stockholmsgalleriets första utställning intar var och en av de fyra utvalda konstnärerna en central plats med en självklarhet som har deras professionalitet som avgörande grund. Därmed har Galleri Fagerstedt markerat sin ställning redan från början som ett ytterst välkommet tillskott till den stockholmska gallerivärlden. Det ska bli ett nöje att följa galleriets fortsatta verksamhet i lokaliteterna i den galleritäta stadsdelen.

Cristina Karlstam