Förunderlig Butoh. Missa inte SNÖ!

Författare:

|

Datum:

|

Ljudet av fallande snö. Ett svagt frasande ljud, så lätt att det är som vore det inbillning.

Hur gestalta en snöflinga? Där ingen är den andra lik, varje iskristall är unik.

Att se vår främsta butohdansare SU-EN framföra SNÖ får tankarna att vandra till alla de olika konstellationer som just snön kan anta.

SU-EN i en dräkt som vore hon snödrottningen själv, ömsom snödriva, ömsom smältande iskristall. Hon visar oss snöflingor som faller, blinkar bort, faller ner i ögonen på nytt, Snön tornar upp sig, dämpar alla ljud, snöstorm, snödrivan, de vita vidderna, det töar, snön tinar, iskristallerna som löses upp till små droppar. Vintern är över, ute regnar det.

SU-EN är imponerande inte minst i sin kunskap kring denna japanska konstart Butoh. Hennes förmåga att visa hur en snöflinga faller är oöverträffad. Smalt kanske, men tämligen unikt.

Ikväll 22.11 kl 19.00 SNÖ, butohföreställning på Dansmuseet i Stockholm.

Koreograf och dans: SU-EN

Kantele: Kirsten Holm

Kostym och rekvisita: SU-EN

Hårsmycke: Gunnar H. Stening

 

Dansare och musiker är båda direkt inspirerade av naturens förunderlighet i sina praktiker. I detta stycke gör de en gemensam betraktelse av snö i all enkelhet.