En mogen poesidebutants riktmärken

Datum:

|

90-åriga Ulla-Britta Wallin är den första som fått en digital diktsamling publicerad på Norrköpings stadsbiblioteks hemsida. Cristina Karlstam presenterar vännen och journalistkollegan Ulla-Britta och hennes dikter.

För journalisten Ulla-Britta Wallins anhöriga och vänner kom det knappast som en särskilt uppseendeväckande överraskning att just hon skulle bli den första som fick en diktsamling utgiven i Norrköpings stadsbiblioteks nya serie av digitala böcker. Fyrabarnsmamman Ulla-Britta har alltid befunnit sig ”i framkanten”. Det som brukar kallas utmaningar har varit något av hennes livsluft. Med den nyhetshungriga journalistens grundpersonlighet har hon alltid varit öppen för nya, oväntade sammanhang och knappast skytt vare sig strapatser eller okonventionella projekt och koncept. Som ansvarig redaktör för tidskriften Ute och hemma gjorde hon många reportageresor till platser där dåvarande Svenska Sjömanskyrkan hade sina utposter, det som senare kom att kallas Svenska kyrkan i utlandet. Också åt andra uppdragsgivare inom turist- och besöksnäringen är Ulla-Britta Wallin ett aktat och uppskattat namn. 1979 hav hon ut Vila vid denna källa, en reportagebok om kurorter och semesteranläggningar runt om i Europa. Hon var även skribent och medarbetare på Upsala Nya Tidnings kulturredaktion under flera år.

Florens, Stockholm, Uppsala och nu Norrköping är några av hennes adresser genom åren.

Att debuten som poet sammanföll i tiden med Ulla-Britta Wallins 90-årsdag är inte heller särskilt överraskande. Det knivskarpa intellektet, den sensibla öppenheten och den varma, empatiska personligheten tycks helt opåverkad av de onekligen många levnadsåren. Med lika delar humor och allvar betraktar Ulla-Britta Wallin livet och sin samtid, sina medmänniskor och sin egen person. Och skrivandet har alltid varit hennes naturliga

Ulla-Britta Wallin, 90-årig poesidebutant.

uttryckssätt. Nu alltså även i poesins form.

Den modell hon valt för sina lyriska betraktelser är den japanska haikun, inte helt tillämpad i alla delar, men som grund och inspirationskälla. Det sparsmakade, strängt reducerade minimalistiska sättet att formulera också komplexa tankar och känslor passar uppenbarligen poeten väl.

Titeln, Tistlar, är också ganska symptomatisk. Den som tror att en 90-årig dam, skulle leverera små lättsmälta poesipastiller tar fel. Snarare är det i kombinationen skönhet och skärpa som just titeln är en så kongenial bild av Ulla-Brittas Wallins diktande. Det har också Jörgen Dahlberg som gjort omslagsvinjetten till diktsamlingen tagit fasta på när han valt en vacker men vass tistelblomma som vinjett.

Vad skriver då en 90-årig debutant om i Sverige i dag?

Hon iakttar tidens tecken och drar sig inte för vassa formuleringar: ”blå-gult är ute” skriver hon helt frankt om utvecklingen i gamla Sverige.

Hon rannsakar det egna samvetet och skärskådar sina egna och andras motiv och bevekelsegrunder:

Bäras av flocken

inte ha eget ansvar

Så befriande

Men hon ser också tillvarons avigsidor i en tid av stress och jäkt:

De närvarande 

är inte närvarande

Ett stressfenomen

Åldrandet är onekligen också ett tema som skymtar i en och annan dikt, men inte uppgivet eller bittert men kanske med ett stänk av vemod. ”Skymningen faller”, heter det i en av dikterna. Och poeten med ett yrkesförflutet inom sjukvården har också ett och annat att förmedla om dagens vårdkoncept:

Raska på att dö

Jag måste gå för dagen

och sängen behövs

Sin styrka har Ulla-Britta Wallin inte minst hämtat i naturen, och bland hennes ”tistlar” finns denna naturens rikedom synliggjord i den blommande oleandern i ett av hennes favoritländer: Italien. Så här skriver hon i den dikt som kanske är den skönaste av alla i hennes tistelbukett:

Oleandrarna

efter vägen mot havet

Mina riktmärken

Norrköpings stadsbibliotek har ambitionen att fortsätta presentera digitala böcker, ett berömvärt initiativ. Knappast kunde denna kultursatsning ha fått en bättre upptakt än Ulla-Britta Wallins skönt blommande Tistlar.

Cristina Karlstam