En konceptuell reserapport

Författare:

|

Datum:

|

Uppsala konstmuseum

The Great Runaway

Lukas Göthman och Roger Metto

Tom24/5

Resan som metafor är grundtemat i Uppsala konstmuseums nya
utställning The Great Runaway. Konstnärerna Lukas Göthman och Roger Metto möts
i ett konstruktivt samarbete där Mettos expressiva landskap i hög kolorit
”kommenteras” framför allt verbalt av Göthmans intill oläslighet fantasifulla
texter i ett ”bulligt” typsnitt. Måleriet beskriver konstnärernas metaforriska
och måleriska resor från norr till söder och vice versa. Med referenser till
konstnärer som Paul Gauguin eller Helmer Osslund företar de båda konstnärerna
en såväl yttre som inre resa som lika mycket handlar om måleriets eget koncept
som om de geografiska och fysiska vidderna. Bergen är bärare av berättelser, som
hos Metto övertygar i sin koloristiska aggressivitet, medan Göthman förankrar
det vilda i ett textmåleri som i tidigare dukar imponerar genom sin minutiösa
exakthet. Associationerna går genast till den polsk-franske konstnären Roman
Opalka (1931-2011); likheterna, såväl konceptuellt som visuellt, är alltför
tydiga för att tankarna på en medveten citering skulle kännas obefogade. Det är
ett tyst vittnesbörd om ett annat slags ”samarbetsförhållande”, mindre explicit
uttalat, kanske snarare ett slags valfrändskap, sådana som konsthistorien ofta
uppvisar.

transcendental-trancendenceTranscendental trancendence. Målning av Roger Metto Foto: Per Myrehed

Men det riktigt intressanta med det här sättet att samarbeta
är den tredje dialekt som eventuellt kan spåras i de gemensamma dukarna, där
ett plus ett blir ett, men ett ”ett” med nya formuleringar.

I sin katalogtext till utställningen skriver konstprofessorn
Håkan Nilsson om slumpen som utgångspunkt och förutsättning för detta ”nya”
måleri, de båda konstnärernas gemensamma, en slump som helt enkelt uppstod när
möjligheten till en gemensam utställning som denna blev aktuell. Det betyder
samtidigt att det ”föreställande” momentet i bilderna egentligen måste
underordnas ett i grunden abstrakt, konceptuellt språk som kanske är det
riktigt nya som blir resultatet av detta konstnärliga samarbete.

sanity-makes-no-differenceSanity makes no difference. Arbete av Roger Metto och Lukas Göthman Foto: Per Myrehed.

Göthmans dominanta texter ligger som blytunga skyar över
Mettos expressiva landskap, och texternas innehåll leder betraktarens associationer
åt delvis andra håll än dem som landskapet först pekar ut. Det uppstår ett
samtal mellan de båda språken, Mettos och Göthmans, och betraktaren lämnas
stundtals utan bestämd vägledning eller färdriktning och görs på så sätt
ofrivilligt till medskapare/medresenär i konstnärernas metaforiska resa. Som i
allt väsentligt förmedlar en huvudsakligen cerebral version av dagens aktuella
konst, utan att nämnvärt beröra betraktarens tankar och känslor på ett djupare
plan.

NothingNothing. Målning av Lukas Göthman           Foto: Karl-Henrik Tillberg

Cristina Karlstam