60 år av kvinnlig konst

Datum:

|

Konst

Uppsala konstmuseum, Slottet

2015 års stipendiater Anna-Lisa Thomson till Minne

Jubileumsutställning

Tom 10/1 2016

Av vår oroliga samtid syns inte många spår hos de fem unga konstnärer som belönats med årets Anna-Lisa Thomsonstipendier. På Uppsala konstmuseum på slottet visas nu deras stipendiatutställning, ett av priserna som tillfaller de utvalda. Det andra är det ekonomiska bidraget där summan i dag är 50 000 kronor per stipendiat. Pengarna ska enligt stipendiets statuter kunna bidra till de nya konstnärernas vidare förkovran och utveckling av sina konstnärskap.

Att det handlar om fem nya aktörer, värda en plats på den arena som kallas konstens, råder det ingen tvekan om. Samtligas verk är sevärda, och juryn som valt stipendiaterna har all anledning att känna sig nöjd. Förfarandet att resa runt till landets konsthögskolor innebär ju också att det blir en geografisk spridning på urvalet. I år är det konstnärer från konsthögskolorna i Malmö, Umeå, Stockholm och Göteborg som belönas. Dessutom påpekar juryn att konstvärlden numera är internationell, vilken bland annat betyder att några av stipendiaterna har utländsk härkomst: Ferryman Jamaica, Karin Hald, Danmark, och Eva Mag, Rumänien. Man resonerar till och med om att framgent kanske vidga ramarna för stipendiets regler. ”Nationell hemhörighet har fått en underordnad betydelse”, skriver man, och även frågor om kön har problematiserats. ”Men stipendiets själva syfte, att stödja unga konstnärer, kommer att vara lika viktigt som någonsin.”

Anna-Lisa Thomson porträtt

Ännu är dock Anna-Lisa Thomsonstipendiet avsett för kvinnliga konstnärer, och i den återblickande utställning som museet också ordnat för att uppmärksamma stipendiets 60-årsjubileum är det således idel kvinnor som är representerade. Med tanke på hur konstmarknaden i övrigt ser ut är det bara att hoppas att man även fortsättningsvis kommer att se till att just de unga kvinnliga konstnärerna från landets konsthögskolor får behålla den fristad som stipendietuställningarna i Uppsala faktiskt är.

Till skillnad från många andra stipendier kan Anna-Lisa Thomsonstipendiet inte sökas. En jury från Stiftelsen Anna-Lisa Thomson Till Minne besöker landets samtliga konsthögskolor och väljer ut dem som ska belönas. Stipendiet instiftades efter keramikern och målaren Anna-Lisa Thomsons bortgång1952 och har nu delats ut i 60 år.

2015_EvaMag_GRS_06(1)
Éva Mag, Stor E-hylla med original #11-19, skulpturinstallation, 2015

Att årets utvalda konstnärers verk inte tycks spegla dagens oro ska inte tas som kritik. Den konstnärliga processen hos seriöst arbetande konstnärer verkar vanligtvis långsamt och konstnärer är inte några illustratörer till dagshändelserna. De som sysslar med sådant arbetar oftast på ett betydligt ytligare plan. En konstnär med vidare avsikter än att vara en dagsslända kan i stället som Mourl Ferryman, stipendiat från Valand i Göteborg, söka sig bakåt ända till 1600-talet för att finna inspiration och valfrändskap. I sitt belönade feministiskt medvetna digitala collage om kön, etnicitet och identitet har Ferryman associerat till självaste Ben Jonson, samtida med William Shakespeare, och hans skådespel The Masque of Blackness. Fräckt och sofistikerat är ett av juryns välvalda ord i stipendiemotiveringen till Ferrymans verk.

Mourl Ferryman, Miss Bria Myles and Lady Beuill 2015, fotografi, kollage

Ludwig Wittgensteins teorier om språkspel har inspirerat danskbördiga Karin Hald, stipendiat från Konsthögskolan i Malmö. Hennes stora textila verk exponeras i museets trapphus, ett slags readymades från tidningstryckerier där tidningarnas utsagor tryckts på varandra och därmed relativiseras. Juryn har dragit sina associationer ända till antikens s k palimpsest, ett sätt att ersätta text på papyrus eller pergament med ny text. Halds verk är starka, dramatiska utsagor med färgen och inte minst de stora formaten som verksamma medel.

redigeret2(1)
Karin Hald, Palimpsest, 2015, text, textil, plexiglas

Jenny Palén, med studier vid Konsthögskolan i Stockholm i sin cv, belönas för sin videofilmkonst. Genren har under senare år fått stor närvaro i många konstnärers utställningar och Paléns arbetssätt sätter därmed en viktig markering i juryns urval av stipendiater. Videokonstens utbredning innebär att de tidigare lite snävare gränserna mellan exempelvis konst och film alltmer suddats ut. Jenny Paléns halvtimmeslånga film ger betraktaren inblickar i en ung kvinnas liv och tankar med inslag av surrealistiska drag som fått juryn att beskriva den som en nutida Alice i Underlandet.

Även Èva Mag har fått sin utbildning vid Konsthögskolan i Stockholm Hennes undersökningar av kropp och kroppslighet med textil och lera som redskap har tidigare i år visats i en separatutställning hos Galleri Riis i Stockholm (se recension på denna sida). Konstnären växte upp i Rumänien där hennes föräldrar var skräddare, och att arbeta med nål tråd och tyg föll sig naturligt för henne. Hon arbetar även med relationerna mellan tredimensionell skulptur och tvådimensionell bild via sina fotografier, varav några också ingår i hennes stipendiatutställning.

KatrinWestman..(1)
Katrin Westman, Bended Needs, olja på mdf installerad med ett rep, 122 cm höjd

 

Allt genreöverskridande till trots är det klassiska måleriet, trots alla farhågor, alltid aktuellt. Bland årets stipendiater till Anna-Lisa Thomsons minne finns också en konstnär som förvaltar och utvecklar tekniken. Det Katrin Westman från Konsthögskolan i Umeå som belönas för sitt känsliga sätt att använda sig av färgernas förmåga att beröra. Hennes måleri nöjer sig inte med den platta duken och exponering på väggen utan tar steget ut i rummet i skulptural form, nödtorftigt förankrat med ett grovt resp. Att barockens stilideal kan anas som inspirationskälla bekräftade konstnären själv vid presentationen av sitt verk på Uppsala konstmuseum.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Till jubileumsutställningen hör verk av 22 tidigare pristagare med sådana klassiker som Gittan Jönsson, Britt Ingrid Persson (BIP) och Kajsa Mattas liksom naturligtvis Anna-Lisa Thomson själv. Det gör att Uppsala konstmuseum just nu är svårslaget när det gäller att lyfta fram och uppmärksamma kvinnors konst från de senaste 60 åren.

 

Cristina Karlstam

Cora.se

 

Översta bilden: Jenny Palén, Spacerabbit, stillbild ur video