Cora pren

27 maj 2015

konst

Samtal pågår

Av Cristina Karlstam

Vad vore egentligen mer naturligt än att två bildkonstnärer kommunicerar inbördes med bild, inte i första hand med ord? Är konstnärerna därtill systrar, bosatta ganska långt ifrån varandra och alltså utan daglig fysisk kontakt ter sig idén än mer given. Läs mer

21 maj 2015

konst

Konstdans, danskonst

Av Cristina Karlstam

Scenen är det stora golvet i konstmuseet Magasin III: s nedervåning. Runt väggarna Markus Schinwalds magiska illusionskonst (se recension på denna sida). De sex dansarna som i föreställningen Stage Complex förvandlar den orörliga utställningen till en fysisk, kroppslig gestaltning kommer in, klädda i enkla vardagsplagg, intar sina positioner och föreställningen kan börja. Läs mer

19 maj 2015

Scenkonst

Egensinnig Godot som evighetsloop

Av Bo-Ingvar Kollberg

Moment:teaters uppsättning av Becketts I väntan på Godot är utformad som en loop inställd på evigheten. Den har många höjdpunkter och bråddjup, allt i enlighet med Pontus Stenshälls egensinniga tolkning av pjästexten. Om Samuel Beckett själv varit lika nöjd som recensenten kan dock diskuteras, skriver Bo-Ingvar Kollberg. Läs mer