Cora #67

Redan ett nytt nummer av Cora!

Datum:

|

Ja, tiden går fort och det lackar mot jul!

Eller vad sägs om att lära känna Julia Peirone  och hennes experimentella fotografi av våra invanda kvinnoroller? Peirone som tidigt gav ordet feminitet en ny innebörd! I Cora berättar hon om vägen dit, sin kärlek till det ryska kynnet (inte Putin) och om att bli mamma.

Könsrollen gestaltas också av Victoria Versau, aktuell med utställningar på flera håll runtom i landet. I videon Approaching a Ghost som är Sveriges bidrag till Artists Film International 2021 återvänder Victoria Versau till det sjukhus i Thailand där hon gjorde sin könskonfirmerande operation.

Victoria Verseau
Engender my past
7 oktober–21 november 2021
Uppsala konstmuseum
Uppsala kommuns ateljéstipendiat 2020/21
Foto: Pär Fredin / Uppsala konstmuseum

I mycket uppmärksammade verket DISPLACED, bok, video och utställning, gör danska fotografen Tina Enghoff med hjälp av kameran en kriminalteknisk undersökning av landets koloniala historia på mikronivå.

I novellen Garbatisyndromet lyfter vi fram berättelsen om Medusa – kvinnan som ville bemästra sitt eget öde. Hon uppträder i många kulturer, i alla tider och under många förklädnader. Ingenstans har man velat ta henne till sig och ingenstans har man kunnat vara utan henne: Lamashutu, Sfinx, Lamia, Lilith, Lorelei, drottningen av Saba och Skylla – precis som hon också förekommer i pluralis som kimärer, furier, najader, sirener och vampyrer.

Slutligen välkomnar vi Marit Kapla som krönikör i Cora. Marit har gjort en vandring genom Halland i spåren efter Mary Wollstonecraft 225 år senare.

Goda helger önskas våra läsare och, ursäkta om vi tjatar, men prenumerera till dig själv eller en vän!

Gå till cora.se/prenumerera/ eller genom tidningskungen.se/ där du söker på Cora!