Polyglotta gestaltningar

Datum:

|

Det talas en mängd språk i utställningen hos Stockholms nya konsthall Accelerator just nu. Tysta språk, ord iklädda fysisk rumslig och skulptural form.
Det är konstnären Johanna Gustafsson Fürst som installerat sina ordlösa skulpturer, förankrade i stenfundament, och som med den expressiva utställningstiteln Ympa, orden, piska min tunga på ett märkligt sätt åstadkommit fysiska gestaltningar av ord och ordlöshet, av språk och tvång och av komplexa inkarnationer av det som hos poeten Tomas Tranströmer formuleras som ”språk utan ord”.
Jag går runt i de spatiösa utställningsrummen och Tranströmers ord ligger som en bordunton under hela utställningen. De skulpturala formationerna kommunicerar visuellt utan ljud med betraktaren.

Läs Yvonne Ihmels stora intervju med Johanna Gustafsson Fürst i Kulturtidskriften Cora nr 59/2020. 

För några månader sedan öppnade Accelerator sin verksamhet med Tino Sehgals objektlösa utställning Progress, där orden, utväxlade mellan konsthallsbesökaren och konstnären via hans för evenemanget engagerade assistenter/guider, fick mig att finna de ord som byggde broar av förståelse och kontakt mellan erfarna känslor och deras verbala gestaltningar. Konsten hos Sehgal består av just detta: orden. Konsten i den nya utställningen, signerad Johanna Gustafsson Fürst, består av en polyglott ordlöshet.

Johanna Gustafsson Fürst ”L/anguish–But if the Word Gags, Does Not Nourish, Bite it Off, 2019. Installationsvy från utställningen ”Ympa orden, piska min tunga” på Accelerator 2020.

Nu har Accelerator gått vidare med flera mångbottnade undersökningar av språk och språklöshet, av förnekade och påtvingade språk, genom ett samarbete mellan språkforskare vid Stockholms universitet och konstnären Johanna Gustafsson
Fürst. Resultatet har blivit en djuplodande utställning som jag nästan intuitivt tillägnar mig, fascinerad över hur ord och ordlöshet i konstnärens händer förvandlats till objekt vars komplexitet är betydande, trots det mestadels tillämpade enkla formspråket.
Jag lämnar utställningen med Tranströmers ord kvardröjande som en
ofrånkomlig klangbotten:

Trött på alla som kommer med ord, ord men inget språk
for jag till den snötäckta ön.
Det vilda har inga ord.
De oskrivna sidorna breder ut sig åt alla håll!
Jag stöter på spåren av rådjursklövar i snön.
Språk men inga ord.*

Från allra första början har Accelerator i f d Manne Siegbahnlaboratoriet vid Stockholms universitet positionerat sig som ett kraftcentrum i det svenska konstlivet. Om man lyckas hålla den fortsatta verksamheten på samma höga nivå som med Tino Sehgals och Johanna Gustafsson Fürsts utställningar bör Accelerator kunna bli en plats för intressanta konstnärliga experiment, värdig sitt associationsrika namn.

 

Konst
Accelerator, Stockholm:
Utställning av Johanna Gustafsson Fürst
Tom 18/6

Bilden överst: Johanna Gustafsson Fürst ”VOX”, 2020. Installationsvy från utställningen ”Ympa orden, piska min tunga” på Accelerator 2020.

*Ur Det vilda torget 1983 T. Tranströmer.

Cristina Karlstam