Mellan tanke och känsla

Datum:

|

Någonstans mellan tanken och upplevelsen finns den plats, det mentala rum, där konstnären Sara-Vide Ericsons målningar finner sin närvaro. Tanken – konceptet – går i dialog med upplevelsen av den fysiska geografiska ort där iakttagelsen först ägt rum.

Resultat blir ett måleri på en gång, med fullständig realism stationerat i den synliga verkligheten och ett tillstånd nära abstraktionens gränslösa revir. Ett märkligt sammanträffande, styrt av en konstnärlig intention att överskrida gränser och skapa nya möjligheter till närvaro i obekanta rumsligheter.

The Host, Sara-Vide Ericson

Det faktum att Sara-Vide Ericson tidigare ofta befolkat sina målade landskap med mänskliga gestalter gör att det tyckts naturligt att associera hennes bildspråk med andra målande berättare som Karin Mamma Andersson eller Karin Broos.  I den nya målningar som Ericson nu visar i Bror Hjorths Hus i Uppsala är det endast en bild som också har en mänsklig gestalt som motiv, målningen The Conjurer, där en ung kvinna visar upp några målningar i ett landskap. De övriga verken saknar mänskliga gestalter; här har Sara-Vide Ericson i stället lyft fram platsen som det bärande motivet, ofta med vatten i form av sjöar eller tjärnar som dominerande inslag.

Det yttre och inre drama som utspelar sig i dessa landskapsbilder har ofta en trolsk, nästan magisk karaktär av ovanligt expressivt slag. I den stora målningen The Grave sammanfattas hela detta förhållningssätt till konceptet.  Skogstjärnen med dess mytomspunna status ligger nära som tänkbar referens. Den mörka granskogen med sina dolda gömslen och okända stigar tar gestalt i målningen Beyond the Point, en bild som också i sin titel pekar ut riktningen mot ett okänt varande, bortom det omedelbart synliga.  En annan gång är det den blanka vattenytan med sina speglingar av molnen och sina flytande näckrosblad som är platsen för tillvarons osynliga hemligheter, och i målningen The Vanishing Point är själva försvinnandet motiv.

The Vanishing Point, Sara-Vide Ericson

Alla dessa verk har fått en spatiös placering i museets utställningssal. Och bland Bror Hjorths egen konst i ateljé och hem har Sara-Vide Ericson placerat ytterligare fyra målningar i mindre format som naturligt ansluter till Hjorths estetik och skapar dialog över generationsgränserna.

Alla verk är tillkomna speciellt för den här utställningen som därmed även kan beskrivas som en startpunkt för Sara-Vide Ericsons fortsatta måleriska berättelser.

Cristina Karlstam

Fotnot.

Sara-Vide Ericson är aktuell även i andra sammanhang just nu. På Offkonsten c/o Teatergalleriet i Uppsala visas 13/2 till 18/3 hennes förstudie för offentlig konst i Ulleråkerområdet i Uppsala. Och i den pågående Vårsalongen på Liljevalchs konsthall i Stockholm är konstnären en av tre jurymedlemmar som valt den utställda konsten.

Konst

Bror Hjorths Hus, Uppsala

The Marsh Report

Målningar av Sara-Vide Ericson

Tom 18/3

 

Bilden överst: The Grave, Sara-Vide Ericson