Konsten lever på Market

Datum:

|

Nej, det är inte som BEN (Vautier) påstår i sin textbaseradekonst. Art is a dead story
skriver han på den vackert vita marmorgravsten som visas
i den pågående konstmässan Market Art Fair. Konsten är ingen död historia, i
varje fall inte om man ser till mängden av konstnärer och gallerier, museer och
konsthallar, mässor och diverse så kallade event. Konsten lever verkligen och
tar sig mängder av uttryck.

Nu var det kanske inte frekvensen och mångfalden som BEN
syftade på när han skapade sitt verk utan snarare en kvalitetskommentar. Om
konsten i djupare mening är en levande kraft, ett vitalt språk för vår tid att
räkna med när det gäller att forma ett liv, ett samhälle eller en hel värld kan
förstås diskuteras. Det brukar ju då och då talas om olika konstnärliga genrers
död, men även sådana kategoriska bedömningar brukar lätt kunna ifrågasättas. Det
konstnärliga fältet har snarast visat sig vidgas och förändras, och i en mer
begränsad omfattning gäller detta även 10-årsfirande konstmässan Market, denna
gång inhyst i Liljevalchs för ändamålet lämpliga lokaler. Här hittar man ett
flertal välkända och sevärda namn som Ola Billgren, Georg Gudni, för att bara
nämna två.

Lägg till dessa ikoner yngre varianter på ett vitalt
konstklimat som Meta Isaeus-Berlin, Carin Ellgren, Nina Brotherus, Bigert och
Bergström, men också internationella storheter som Olafur Eliasson och Jake och
Dinos Chapman. Namedropping är frestande, de 36 nordiska gallerister som deltar
i Market vet vad de gör: Market är från allra första början en kommersiell
mässa (namnet är givetvis kongenialt) och det gäller att ha några riktiga godbitar
i sitt utbud för att investeringen i mässan ska löna sig. Inget ont i det; det
är faktiskt gaska fint att kunna se internationella konstnärers verk på nära
håll.

Kritiken mot årets mässa handlar främst om vilka gallerier
som beretts utrymme och vilka som inte fått komma med. Det är en kritik som man
som vanlig mässbesökare kan ta ganska lätt på och i stället konstatera att
flera av Markets ”godkända” gallerier har en hel de sevärt att ta del av.

Ett par exempel: Dan Wolgers fortsätter sitt konstnärskap
med oförminskad styrka och visar några nya geniala och både humoristiska och
allvarligt tänkvärde objekt. Och för Coras läsare välbekanta Hyun-Jin Kwak
visar också hon hur ett konstnärskap kan varieras och utvecklas och hela tiden
behålla sin egenart. Nämnas bör också finländska Elina Brotherus som visar en
rad fotografier med komplexa budskap liksom Maria Friberg vars nya bilder
granskar dagens barns förhållande till en extrem kommersialism.

maria-friberg-holdingMaria Friberg, Holding Galleri Andersson/Sandström

En mässa som den här talar gärna med hög röst, även om
Market till sitt koncept är en ganska välstädad variant (till skillnad från den
mer bohemiska och modiga Supermarket). Hos Market trivs uppenbarligen även den
konst som kräver lite mer närstudier och ett lyhört lyssnande från publikens
sida. Jag hittar två lysande exempel på sådan konst.

Det första är
konstnären David Svenssons Absent Stories,
till synes tomma boksidor där berättelsen förväntas finnas i betraktarens öga
och minne, inte, i själva verket. Det är ett storartat konstnärskap, tidigare
manifesterat i ett flertal utställningar och böcker, den senaste, Efterord, recenserad i kulturtidskriften
Cora nr 39. Nu kräver David Svenssons subtila, tysta konst ett ännu mer
medvetet studium av betraktaren, bilder där han lagt till tunna färgränder
hämtade från de fortfarande tomma boksidorna, skurna med ett sidsnitt. Till en
början ser jag inte detta tillägg, men den danska galleristen (Danmark har stor
plats på årets Market) gör mig uppmärksam på denna försiktiga förnyelse av
Svenssons projekt. Som noga taget faktiskt ger hans bilder ytterligare
dimensioner för den som ger sig tid att se och lyssna.

linda-hofvanderLinda Hofvander hos Cecilie Hillström Gallery

Det andra exemplet på en subtil tystlåtenhet med ett
påträngande budskap som skapas i själva bilden är konstnären Linda Hofvander
som presenteras hos Cecilia Hillström Gallery. Med analog fototeknik som grund
skapar Hofvander unika bilder som i sin karaktär ger en egen autenticitet utan
att vara avbildande eller representerande. I stället tillåts verken ibland att
lämna sin tvådimensionella väggfasthet och ta rummet i anspråk och därmed sudda
gränsen mellan olika genrer. Linda Hofvanders utställning på Market väcker lusten att se mer av
ett ungt konstnärskap Konstnären är född 1978, utbildad i Göteborg och har haft
några tidigare utställningar och även blivit presenterad i bokform.

Ett sådant fynd och konstmässan är värd ett besök.

Cristina Karlstam