Garanterat äkta minneskonst

Datum:

|

image

LG Lundberg, Epilog 

Konst

Bror Hjorths Hus, Uppsala

LG Lundberg:

Minne och mer

Tom 23/11

Det skulle visa sig att den stora utställningen Carnegie Art Award 2014 skulle bli den sista i ett 15-årigt projekt, finansierat av Carnegie och omfattande stora stipendier till utvalda nordiska konstnärer plus en ambulerande utställning i Norden. Utställningen visades den här sista gången enbart i Stockholm, och såväl konstnärer som publik gick således miste om den sedvanliga och förväntade nordiska turnén.

En av de utvalda konstnärerna i denna finalutställning var LG Lundberg, som svarade för en liten ”utställning i utställningen” med sina fem verk, exponerade liksom alla övriga konstnärers arbeten i Konstakademiens lokaler i Stockholm.

Nu visar LG Lundberg en soloutställning i Bror Hjorths Hus i Uppsala, där samtliga fem Carnegiemålningar ingår. Dessutom omfattar den nya utställningen hela nio mindre landskapsmålningar en ateljéstudie, Mina ateljéfönster, samt ett självporträtt som har den självklara titeln Själv. Det har blivit en sparsmakad utställning som väl tar till vara utställningsrummet, en tillbyggnad till arkitekten Sten Hummel-Gumaelius konstnärsmuseum som var Bror Hjorths hem och ateljé.

Urvalet av verk ger en föredömligt god bild av Lundbergs mångfacetterade konstnärskap präglat av en ovanlig kombination av abstrakt och figurativt måleri, konceptuell teori och visuell gestaltning. Det gäller såväl de tidiga, från reklamvärlden inspirerade verken, som de många stängselmålningar som han arbetade med i fler a år. Dessa senare verk finns inte företrädda i Uppsala. Det gör däremot flera ”landskapsstudier”, inspirerade av stockholmsk skärgårdsmiljö, ett motiv som kommit att bli något av Lundbergs signum.

image

LG Lundberg, Mina ateljéfönster 2012

Men Lundbergs ”landskap” är inga avbildningar; i ett litet programblad till sin nya utställning skriver konstnären själv: Det är målningen som är det äkta landskapet”. Det är denna absoluta tilltro till konstverkets autonoma kvaliteter som gör LG Lundbergs konst så märkligt samtida och samtidigt så väl förankrad i hela hans konstnärsliv med alla dess yttringar. Det gäller även de delar av detta konstnärskap som inte ryms i den här utställningen som dock genom sitt väl genomförda urval speglar Lundbergs mångsidighet.

Från ateljén till det yttre landskapet går en rät linje i detta koncept, och i Bror Hjorths Hus visar Lundberg bland annat en målning från 2012 med titeln Mina ateljéfönster. Det är en bild som illustrerar mångfalden i själva utgångskonceptet till utställningen: Från det fysiska ateljéfönstret är utsikten mot ett trapphus lika självklar som den undertext av ateljén som en metafor för konstskapande över huvud taget som jag tycker mig ana. På samma sätt är Lundbergs ”landskap” lika mycket inre sådana, sprungna ur konstnärens eget minne och den känsla som bär verket. Det betyder också att jag som betraktare ”känner igen” det jag inte visste att jag sett. All försöka platsbestämma dessa mjuka, i brunskalan med tunn färg utförda landskap utifrån geografiska eftersökningar leder fel. Linjer och utbredningar kan vara hämtade från den Stockholms skärgård där konstnären brukar tillbringa sina somrar, men de är lika mycket hämtade ur det som utställningen i grunden behandlar och som också är utställningens titel. Minne och mer.

image

LG Lundberg, Själv 2011

LG Lundbergs konstnärskap hör till de mest intelligenta i svensk samtidskonst genom sin märkliga förmåga att visualisera ett konceptuellt förhållningssätt till tillvaron. Det framgick med all tydlighet också när Lundberg medverkade i Carnegieutställningen, där han för övrigt blev publikens val, en utmärkelse så god som någon.

Apropå Carnegie Art Award fick arrangörerna av denna finalutställning inte sista ordet. Fyra av Lundbergs medutställare i Stockholm, den danska konstnärsgruppen A Kassen, tog saken i egna händer och uppdrog åt en Xiamen Painting Village i Kina att göra kopior av de medverkande konstnärernas verk. Projektet finansierades med de pengar A Kassen mottog som tredjepristagare i Carnegieutställningen! Under titeln A Kassen Carnegie Art Award anordnades en utställning som nu går på den nordiska turné som från början skulle ha ingått i evenemanget. Just nu befinner sig denna sant postmodernistiska ”falska” utställning i Oslo, och man har även publicerat en katalog som är identisk med originalet, men med bilder av de kopierade verken.

Den som vill skaffa sig en (ungefärlig) bild av hur den snöpligt avslutade Carnegieutställningen tog sig ut får alltså bege sig till Oslo och hålla till godo med den rekonstruerade utställningen, som problematiserar begrepp som originalitet och reproduktion och illustrerar hur en radikal konstnärsgrupp kan vrida vapnet ur arrangörernas händer.

Den som däremot vill se LG Lundbergs originalmålningar, både de som ingick i utställningen i Stockholm och de nytillkomna, behöver bara ta sig till Bror Hjorths Hus i Uppsala där alla verk är garanterat äkta och sevärda.

Cristina Karlstam