Fotokonst med magiska förtecken

Datum:

|

Den fotobaserade konsten har tveklöst en central ställning i dagens konstliv, både i Sverige och internationellt. Inte minst är det i det svenska konstlandskapet ett flertal kvinnliga konstnärer som bär upp och utvecklar den iscensatta fotografin som en med måleri och skulptur jämbördig genre. I dagarna avslutade en av genrens främsta företrädare, Maria Friberg, en utställning i Bror Hjorths Hus i Uppsala, där hon visat ett antal verk som gestaltade och analyserade vår samtids konsumism i förföriskt vackra bilder, många tagna i Tropiska växthuset i Uppsala, där dagens teknik kontrasterades mot naturens skönhet och kraft. Unga män var aktörer i Fribergs verk, men även barn, i iscensatta bilder med problematiserande undertoner.

En av de mest originella företrädarna för genren är Koreabördiga Stockholmskonstnären Hyun-Jin Kwak, vars cv vid det här laget har en imponerande omfattning. I dagarna öppnade Galleri Fagerstedt i Stockholm en ny utställning av Kwak. A Study of Landscape and Beauty tar sin fysiska platsspecifika utgångspunkt i ett landskap i konstnärens ursprungsland Korea. Det är ett område som enligt koreansk sägen lär vara mytomspunnet och platsen för övernaturliga, magiska krafter. Ett berglandskap, som av de glimtar som Hyun-Jin Kwaks fotografi förmedlar, är storslaget och svindlande vackert – kanske just den sorts natur som föder föreställningar om övernaturliga företeelser och ”sanningar”.

023
Hyun-Jin Kwak: A Study of Landscape and Beauty #2. 100 x 200 cm.

I detta landskap med sina storslagna bråddjup och dramatiska sluttningar, sina ur klipporna framsprungna vattenfall och en tät, tropisk grönska, iscensätter Kwak sina tablåer med hjälp av prydligt uniformerade skolflickor. Flickorna, klädda i anständigt plisserade mörkblå kjolar och oantastligt vita blusar, ordentliga lågskor och vita sockor, placerar hon i de mest dramatiska positioner, ofta i förhållande till landskapets förekomst av vatten. Flickor, välbekanta aktörer i tidigare Kwakverk som bildserien Girls in uniform, är utplacerade på ett sätt som medvetet känns konstruerat; så lägger sig knappast ens en lydig skolflicka självmant med kroppen upp och ner på ett sluttande plan och med huvudet till hälften i vattnet.

Arrangemanget med de utplacerade flickkropparna förstärker intrycket av hemlighetsfull myt och magi. Därmed ökas också fascinationen inför detta sätt att kontrastera den fysiskt-geografiska ”verkligheten” och den naturliga ”skönhet” som de unga flickorna får representera.

Flickornas passivitet kan också läsas som ett sätt att förmedla en insikt om ett traditionellt sätt att se på det kvinnliga könet som passivt och underordnat – en feminism som i Kwaks orientaliskt orienterade värld får ett överraskande och originellt uttryck.

Ett av fotografierna har en delvis annan karaktär och fångar mitt intresse på ett särskilt sätt. Här har den unga flicka som är aktör i skeendet en annan, mer aktiv roll. Vi ser en av Kwaks flickor gående uppför en monumental trappa, omgiven av tät växtlighet. Flickan är fotograferad bakifrån, och vart den magnifika stentrappan leder vet vi inte; ”målet” för flickans trappromenad är osynligt. Kanske är det ett tempel hon ska besöka, beläget bakom krönet av den väldiga stentrappan, kanske något helt annat. Här markeras åter det obekanta och okända i den kultur som är den geografiska platsen för konstnärens undersökningar av alienation och osäkerhet. Det verket är något av det mest övertygande jag sett av Hyun-Jin Kwak, delvis besläktat med de överdådiga bilder som ingick i hennes italienska undersökningar i fotoserien A Case Study in a Collectors mind där ett delvis förfallet italienskt palats var skådeplatsen för hennes scenerier. Ett urval ur den serien kommer för övrigt att visas i Venedig sommaren 2017. I anslutning till Venedigbiennalen arrangerar Galleri Fagerstedt den utställningen i Palazzo Bembo vid Canal Grande. Bildserien finns utgiven i bokform med texter av konstnärens make, författaren och konstnären Magnus Bärtås.

Utställningen i Stockholm rymmer också en skulptur av en sittande man, bortvänd från publikens blickar genom sin placering i ett av gallerirummets hörn. For your own good är titeln på den huvudlösa, gåtfulla gestalten som på något sätt tycks vara betraktarens alter ego, placerad som det tycks i skamvrån.

Den som vill lära känna Hyun-Jin Kwaks fascinerande konstnärskap rekommenderas ett besök i det lilla galleriet på Hälsingegatan i Stockholm där hennes utställning visas till och med 22 december. Lördag 3 december arrangeras ett konstnärssamtal då Hyun-Jin Kwak själv kommer att berätta om sin konst.

Cristina Karlstam

 

Översta bilden: Hyun-Jin Kwak: A Study of andscape and Beauty #1. 80 x 100 cm

 

Galleri Fagerstedt,

Hälsingegatan 17

Stockholm

Hyun-Jin Kwak

A Study of Landscape and Beauty

Tom 22/12