Cora nr 61 ute nu!

Datum:

|

Det viktigaste 1970-talets feministiska våg åstadkom inom konsten var att inte bidra till modernismen, enligt konstkritikern Lucy R.Lippard. I Cora nr 61 stiftar vi bekantskap med en rad av dessa föregångare och det blir tydligt hur pionjärerna influerat egenration efter generation av ny konstnärer.

Cora # 61 ute i handeln nu!

Om det feministiska gardet, utställningen Konstfeminism, mötet mellan Forough Farrokhzad och Marguerite Duras, samt inte minst Kulla-Gulla, är lite ur innehållet i Cora nr 61 som nu  finns att köpa, prenumerera på eller läsa på ditt närmaste bibliotek!

Och i USA hoppas alla inför höstens val på en kvinna som president! Över femtio museer landet över visar konst med betoning på feminism! Läs om Feminist Art Coalition i Cora!