Cora # 60 ute nu!

Datum:

|

Lite ur innehållet i Cora # 60, 2020

Hemkomsten är titeln på Cecilia Edefalks stora retrospektiva utställning på Norrköpings museum. Edefalk är en av våra främsta konstnärer internationellt sett och priserna på hennes konst har länge varit bland de högsta i landet. Men utställningen Hemkomsten vädjar till människan och till naturen och förmedlar en sällan skådad andlighet. Yvonne Ihmels har besökt Cecilia Edefalk i ateljén i södra Stockholm och pratat om konst, andra dimensioner, Strindberg, Hilma af Klint och blomsterängar.

Lena Cronqvist, en annan av våra giganter inom konsten, visar sitt sextioåriga konstnärsskap på Waldemarsudde. Annika Nordin drar sig till minnes 1970-talets tidiga möten. Cronqvist berömd för sina elaka flickor målar numera med tilltagande synsvaghet med vit akrylpenna mot svartblå bakgrund.

Därtill kommer ytterligare sexton artiklar om konst, film och foto av våra eminenta medarbetare!

Och allra sist i detta nummer av Cora, novellen Högtidlig sammankomst av lyrikern och novellisten Anne-Marie Berglund, nyligen bortgångna tidigare medarbetaren i Cora.

Lite ur innehållet här!