Bildresa i historiskt mörker

Datum:

|

Konst

Galleri Riis, Stockholm

Åter till naturen i Tyskland

Fredrik Söderberg

Tom 2/4

 

Människans komplexitet är det övergripande ämnet i konstnären Fredrik Söderbergs konstnärskap. Med Jungs begrepp Der Schatten (Skuggan) söker han i det yttre landskapet och ännu mer i det inre de världar som inte är omedelbart synliga. Det egna jaget, bakom det som brukar kallas Persona, är outforskat land, men också de rörelser och tankemönster som under 1900-talet var gängse inte minst i Tyskland är de färdvägar där han företar sin resa.

Resultatet har blivit en utställning som visas hos Oslogalleriet Riis Stockholmsfilial och en bok där utställningens bilder återges och Söderberg samtidigt skriver sin reseberättelse, den som visualiseras i utställningen. Resan tar honom till en rad olika platser där de ockulta, andliga och mystiska rörelserna i den mänskliga naturen etablerat sig under det förra århundradet och inbegriper sådana ledande gestalter som Carl Gustav Jung, Ernst Jünger och Martin Heidegger. Tyskland, Österrike och Schweiz är hemvist för dessa rörelser där begrepp som vi i dag betraktar som en del av en ganska oskyldig vokabulär en gång myntades. Dit hör termer som ekologi, nudism, naturdyrkan, ockultism och mystik. Det är en faktaspäckad resa som beskrivs i Söderbergs text medan hans bilder snarast är att likna vid bleknade fotografier från en gårdag som han försöker väcka till liv genom projektet.

011_FS_GRS

Söderberg moraliserar inte och tar inte heller explicit ställning till de företeelser han beskriver. I grunden menar han sig undersöka den svåra frågan huruvida konsten och kulturen i allmänhet kan anses vara god eller inte. Argumenten mot en tro på konstens godhet är tveklöst många och de prov på motsatsen som hans resa visar upp är vältaliga. Texten avslutas också med den välbekanta retoriska frågan hur världen skulle ha sett ut om Adolf Hitler antagits till den konstskola han sökta in i. Onekligen en delikat fråga vars svar vi aldrig får.

Men åter till Fredrik Söderbergs bilder. Hans akvarellteknik är utpräglat linjestark och valörrik med en driven skicklighet, vare sig han återger vegetationen i ett skogsparti i eller porträtterar personer som Heidegger eller Ernst Jünger, avbildar byggnader om har historisk betydelse i den såväl geografiska som andliga resa han företar eller närmar sig ett av tidens mest obehagliga minnen, bokbålet när de av nazisterna refuserade böckerna brändes på Bebelplats i centrala Berlin 1933. Målningen utgår från ett fotografi av den dramatiska händelsen, och även nazisternas tal om Entartete kunst har dokumenterats med bilden av Hitler själv på galleribesök där de förhatliga målningarna hängdes ut.

Parallellerna till vissa delar av dagsaktuell grön ideologi och den fixering vid kropp och sund livsföring som är rådande får läsaren/betraktaren själv dra. Söderberg avstår från pekpinnar, han nöjer sig med att visa bilden av ett förnazistiskt Tyskland och överlåter åt betraktaren att själv dra sina slutsatser. Och då handlar det egentligen inte om ett specifikt land utan i vidare mening om vår egen samtid. Åter till naturen i Tyskland, som är utställningens och bokens titel, kunde lika gärna vara åter till naturen i dag.

Det är alltså drag i den ideologiska rörelsen som gjorde historiens värsta krigsbrott möjliga som är föremål för Söderbergs undersökningar. Intresset tycks vara stort och den faktatyngda texten vittnar om ingående studier. Desto intressantare är det att på konstnärens hemsida läsa hur Söderberg med följande notering: Due to perssonal reasons I will no longer work with ocult or esoteric subjects tar avstånd från ett mångårigt intresse, dokumenterat vid flera andra utställningar. Jag läser därför hans nya utställning som ett slags bokslut och ser fram emot vad som kommer att hända med ett intressant konstnärskap framöver, frigjort från gårdagens skuggor.

 

Cristina Karlstam

cora.se