Konst för alla sinnen

Av Cristina Karlstam

Cristina Karlstam har sett/lyssnat till/känt Christine Ödlunds sinnesöppnande konst på Magasin III och är både fascinerad och förbryllad.... Läs mer