Kvinnliga tidsvittnen

Av Cristina Karlstam

Utställningen Det nya modet med verk av Birgit Ståhl-Nyberg på Uppsala konstmuseum visar tydligt brytningen mellan det nya och det gamla, anser Cristina Karlstam.... Läs mer