Polyglotta gestaltningar

Av Cristina Karlstam

Johanna Gustafsson Fürsts utställning på Accelerator får Cristina Karlstam att referera till lyriken. ... Läs mer