Kusama i all oändlighet

Av Cristina Karlstam

Japanska Yayoi Kusamas särpräglade konstnärskap får en tilltalande helhetsbelysning i Moderna Museets stora utställning, skriver Cristina Karlstam.... Läs mer